DDD MJERE (DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA)

DEZINFEKCIJA je skup različitih mjera koja se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja večine mikroorganizama.

Dezinfekciju provodimo mehaničkim, fizikalnim i kemijskim mjerama.

Mehaničke mjere podrazumjevaju mehaničko uklanjanje mikroorganizama s radnih površina, predmeta, ili u prostoru kao samostalne metode uklanjanja mikroorganizama

Fizikalne mjere podrazumjevaju uporabu topline (suha ili vlažna) koja svojim djelovanjem uništava, usporava rast i razmnožavanje ili uklanja većinu mikroorganizama

Kemijske mjere podrazumjevaju uporabu kemijske tvari, odnosno dezinficijensa, koji svojim djelovanjem uništavaju, usporavaju rast i razmnožavanje ili uklanjaju većinu mikroorganizama.

Dezinfekciju provodimo visoko kvalitetnim dezinficijensima koji imaju odobrenja Ministarstva zdravstva

Mjere DEZINFEKCIJE izvodimo u ventilacijskim i klimatizacijskim sustavima, kuhinjama, ugostiteljskim, zdravstvenim ustanovama te poslovnim i radnim prostorima.

 

DEZINSEKCIJA: zajednički naziv za skup preventivnih i kurativnih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih insekata – člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemiravači ili skladišni štetnici na hrani.

 

Preventivna dezinsekcija kao obvezatna zakonska mjera sanitarne zaštite isključuje svaku eventualnu jaču infestaciju objekata štetočinama, a samim time i sve negativne posljedice. Ona je ujedno i znatno jeftiniji način održavanja objekata jer su mjere suzbijanja zbog svoje složenosti, metoda i potrošnje znatno većih količina sredstava puno skuplje.

U provođenju dezinsekcije koristimo : biološke, fizikalne, mehaničke ili kemijske mjere.

Od tehnike primjene biocidnih pripravaka (insekticida)koristimo:

  • prskanje radnih otopina insekticida u obliku otopina, emulzija ili suspenzija tlačnim ručnim, motornim ili električnim prskalicama (kapi od 100 do 200 mikrona)
  • orošavanje ( raspršivanje) radnih otopina insekticida u obliku otopina, emulzija ili suspenzija uređajima za raspršivanje na elektro ili benzinski pogon (kapi od 50 do 100 mikrona)
  • zamagljivanje insekticidima u obliku koncentriranih otopina ili radnih otopina (vodenih ili uljnih) uređajima – generatorima za toplo ili hladno zamagljivanje veličine čestica do 50 mikrona
  • zadimljavanje primjenom insekticidnih formulacija koje sagorijevanjem ili tinjanjem oslobađaju aerosole (dim), pare ili plinove
  • zaprašivanje insekticidom u formulaciji prašiva uređajem za zaprašivanje
  • primjena gelova i feromonskih klopki.

Odabir mjera, tehnike primjene (aplikacije insekticida), kao i vrste insekticida u postupku dezinsekcije vršimo neposredno, ovisno o procjeni i stanju svakog objekta. Dezinsekciju vršimo primjenom najkvalitetnijih ekoloških sredstava, na način koji isključuje mogućnost incidenata, bez ometanja poslovanja korisnika usluga, imajući u vidu posebnost svakog pojedinog objekta.

Svako sredstvo posjeduje odobrenje Ministarstva zdravstva RH.

 

DERATIZACIJA je skup mjera i postupaka koji se provode s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca , koji su prirodni prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti, a zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije predstavljaju veliku opasnost po čovjeka i njegovu okolinu.

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima. Suzbijanje i smanjenje populacije štetnih glodavaca provodimo mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.

Pružamo kompletne i stručne usluge deratizacije primjenjujući najkvalitetnije rodenticide II. generacije. Izbor i vrstu zatrovanih mamaca, način i dinamiku izlaganja te mjere opreza utvrđujemo za svaki objekt posebno uz prethodnu izradu godišnjeg plana deratizacije. Deratizacijske kutije postavljaju se prema Planu i rasporedu s tlocrtom objekta, na unaprijed određena kritična mjesta. Svaka izložena meka propisno se označava i evidentira u tlocrtu objekta. Deratizacijske kutije sustavno nadgledavamo i po potrebi nadopunjavamo novom količinom zatrovanog mamca. Prilikom svake deratizacije posebna pažnja posvećuje se sigurnosti ljudi i životinja.